jazyky-interaktivne.cz

svátek má Jana, 24.5. 2024
04.10. 12

Nehody a problémy při cestování

Slovní zásoba k danému tématu a její procvičování. Opakování passé composé. Překlad. Přiřazování. Volné vyjadřování na základě hry "Člověče, nezlob se!". SERRJ A2
Materiál uvádí základní podstatná jména, vede žáky k odvozování sloves a k převádění sloves do tvaru passé composé. Na následujících stranách žáci přemýšlejí nad dalšími výrazy vhodnými pro téma, seznamují se s novou slovní zásobou. Závěrečná strana výukového materiálu obsahuje konverzační hru "Člověče, nezlob se!" pro dvě skupiny.
Úroveň: A2 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora