jazyky-interaktivne.cz

svátek má Jana, 24.5. 2024
11.11. 11

Tvorba příslovcí, nepravidelná příslovce

Příslovce tvořená z přídavných jmen. Vyhledávání antonym. Doplňování příslovcí do vět. Různé druhy frazeologismů. SERRJ A2
Seznámení se s vybranými 24 příslovci a jejich tvorbou. Výukový materiál se zaměřuje na příslovce tvořená z přídavných jmen příponou -ment a dalšímí příponami, obsahuje cvičení na vyhledávání antonym a na doplňování příslovcí do vět. Výukový materiál uzavírá křížovka a test zaměřený na porozumění některým francouzským frazeologismům.
Úroveň: A2 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora