jazyky-interaktivne.cz

svátek má Jana, 24.5. 2024
03.10. 12

Předmět nepřímý

Procvičování nepřímého předmětu formou přiřazování, doplňování zájmen 3.p. do vět, převádění vět od minulého a budoucího času. Fotografie motivující k užívání nepřímého předmětu. Hra pro dvě skupiny.
Seznámení se se zájmeny třetího pádu a s jejich užíváním v přítomném, minulém a budoucím čase. Výukový materiál obsahuje cvičení založená na přiřazování, doplňování zájmen do vět, převádění vět s nepřímým předmětem z přítomného času do futur proche a do passé composé. VM doplňují fotografie motivující k užívání nepřímého předmětu a hra pro dvě skupiny.
Úroveň: A2 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora