jazyky-interaktivne.cz

svátek má Jana, 24.5. 2024
27.10. 10

Complément d´objet direct

Zájmena 4. pádu, jejich procvičování formou překladu, přiřazování, doplňování výrazů do vět. Slovesled vět se zájmeny tohoto typu. Zápor. Úroveň podle SERRJ: A2.
VM - Zájmena - 4.pád Cíl: - seznámit se se zájmeny čtvrtého pádu a osvojit si jejich užívání, - procvičit jejich vázání, slovosled vět s těmito zájmeny a jejich pozici v záporných větách. Cílová skupina: - studenti prvního a druhého ročníku, úroveň A2 Rozsah: - 20 - 25 minut
Úroveň: A2 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora