jazyky-interaktivne.cz

svátek má Jana, 24.5. 2024
01.02. 11

Vztažná zájmena

Seznámení se se vztažnými zájmeny qui, que, où. Vyvozování způsobu jejich užití. Doplňování zájmen do jednotlivých vět i do textu, překlad, vytváření vlastních vět na základě obrázku. Úroveň SERRJ - A2
Seznámení se se vztažnými zájmeny qui, que, où. Vyvozování pravidel pro jejich užití. Doplňování probíraných výrazů do jednoduchých vět. Překlad jednoduchých vět. Doplňování zájmen do textu La Bretagne. Hra se slovní zásobou textu - "pexeso". Tvoření vlastních vět o obrázku. Záverečné opakování formou výběru vhodných vět pro výrazy qui, que, où.
Úroveň: A2 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora