jazyky-interaktivne.cz

svátek má Jana, 24.5. 2024
20.06. 12

Gérondif

Tvorba gerundia a jeho užití. Doplňování tvarů do vět podle infinitivů a na základě obrázků. Příklady užití gerundia. Materiál obsahuje šest fotografií motivujících k volnému vyjadřování a k užívání gerundia. SERRJ A2
Seznámení se s tvorbou gerundia a jeho užíváním. Materiál je členěn do dvou kapitol. První je zaměřena na tvoření gerundia, obsahuje cvičení založená na tvoření tvarů gerundia na základě daných infinitivů sloves a na doplňování sloves v gerundiu podle obrázků. Druhá kapitola nastiňuje způsoby užití gerundia a obsahuje fotografie motivující žáky k volnému vyjadřování s využitím gerundia.
Úroveň: A2 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora