jazyky-interaktivne.cz

svátek má Jana, 24.5. 2024
08.12. 11

Nesamostatná zájmena ukazovací a tázací

Výukový materiál seznamuje s tvary a užitím ukazovacích zájmen ce, cet, cette, ces a tázacích zájmen quel, quelle, quels, quelles formou překladu, přiřazování, výběru z několika možností. SERRJ A2
Seznámení se s užíváním nesamostatných ukazovacích zájmen ce, cet, cette, ces a tázacích zájmen quel, quelle, quels, quelles. Materiál obsahuje různé druhy cvičení založených na přiřazování, překladu jednoduchých slovních spojení, výběru z několika možností, vyhledávání chyb.
Úroveň: A2 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora