jazyky-interaktivne.cz

svátek má Jana, 24.5. 2024
13.02. 12

Domácí práce

Vybraná zásoba týkající se domácích prací. Třídění substantiv podle rodu, překlad, výběr z možností, křížovka, obrázky pro konverzaci. SERRJ A1
Seznámení se se slovní zásobou týkající se domácích prací. Na prezentaci vybrané slovní zásoby navazují cvičení založená na třídění (rod podstatných jmen), výběru z možností, překladu a vyplňování křížovky. Závěrečná cvičení výukového materiálu vybízí studenty k představování osob na fotografiích a k popisu jejich okolí a činností, které vykonávají.
Úroveň: A1 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora