jazyky-interaktivne.cz

svátek má Jana, 24.5. 2024
18.05. 11

Vyjadřování blízké budoucnosti

Tvoření budoucího času. Procvičování formou překladu, převádění vět v přítomném čase do budoucího času, převádění kladných vět v budoucím čase na záporné. Volné vyjadřování v budoucím čase motivované obrázky. SERRJ: A1
Seznámení se se způsobem tvoření budoucího času pomocí slovesa aller. Převádění vět v přítomném čase do budoucího času. Skupinová hra zaměřená na pohotovost při překladu různých spojení v budoucím čase. Některá spojení doplňující budoucí čas (zítra, za rok, příští týden ...). Tvoření záporných vět v budoucím čase. Volné vyjadřování na základě obrázků.
Úroveň: A1 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora