jazyky-interaktivne.cz

svátek má Jana, 24.5. 2024
28.05. 12

Peníze a placení

Vybraná slovní zásoba je procvičována formou přiřazování, doplňování slov do vět, výběru z několika možností, pexesem, křížovkou. VM obsahuje fotografie pro konverzaci na dané téma. SERRJ A2
Seznámení se se slovní zásobou týkající se peněz a placení. Na prezentaci vybrané slovní zásoby navazují cvičení založená na doplňování výrazů do vět, výběru z možností, přiřazování (pexeso), vyplňování křížovky. Závěrečná cvičení výukového materiálu vybízí studenty k volnému vyjadřování o fotografiích korespondujících s daným tématem.
Úroveň: A2 Téma: odborné

Další materiály tohoto autora