jazyky-interaktivne.cz

svátek má Jana, 24.5. 2024
09.01. 12

Povahové vlastnosti

VM seznamuje se slovní zásobou týkající se popisu charakterových vlastností. V různých typech cvičení (pexeso, výběr z možností, překlad, třídění, vyjadřování motivované fotografií) je procvičováno 24 přídavných jmen. SERRJ A1
Seznámení se s vybranou slovní zásobou (24 přídavnými jmény) týkající se popisu lidského charakteru. Na prezentaci jednotlivých přídavných jmen navazují cvičení založená na třídění (kladné a záporné charakterové vlastnosti), překladu, přiřazování (pexeso) a výběru z možností (hledání antonym). Závěrečná cvičení výukového materiálu vybízí studenty k představování osob na fotografiích.
Úroveň: A1 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora