jazyky-interaktivne.cz

svátek má Jana, 24.5. 2024
14.11. 10

Souslednost časová

Seznámení se s pravidly pro tvoření souvětí s časovou sousledností, procvičování formou doplňování slovesných tvarů a překladu. Úroveň podle SERRJ B1.
Vyvozování pravidel pro tvoření souvětí s časovou sousledností. Doplňování slovesných tvarů do souvětí vyjadřujících přítomnost, budoucnost a minulost. Překlad jenoduchých souvětí.
Úroveň: B1 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora