jazyky-interaktivne.cz

svátek má Jana, 24.5. 2024
15.08. 12

Problémy mladistvých

Slovní zásoba rozčleněná do kapitol - škola, finance, vztahy, čas, omamné látky, procvičována překladem, přiřazováním, tříděním, hrou. Fotografie pro popis. SERRJ A2
Seznámení se se slovní zásobou k danému tématu, která je členěna do pěti okruhů - škola, finance, vztahy, čas, omamné látky. Je potom dále procvičována překladem, přiřazováním a tříděním slovní zásoby. Výukový materiál dále obsahuje hru pro dvě skupiny a fotografie, které by měly studenty motivovat k volnému vyjadřování.
Úroveň: A2 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora