jazyky-interaktivne.cz

svátek má Jana, 24.5. 2024
04.11. 10

Postavení přídavných jmen

Výklad a procvičování formou třídění přídavných jmen, jejich doplňováním do vět, překladem, řazením slov ve větách. Jazyková úroveň podle SERRJ: A2.
Seznámení se s některými přídavnými jmény a jejich postavením vzhledem k podstatnému jménu. Výklad - rozdělení přídavných jmen do dvou skupin (přídavná jména kladená před a za podstatné jméno) a procvičování řazením přídavných jmen do daných kupin, doplňováním přídavných jmen do vět a překladem jednoduchých spojení. V závěru procvičování slovosledu na větách s přídavnými jmény.
Úroveň: A2 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora