jazyky-interaktivne.cz

svátek má Jana, 24.5. 2024
04.10. 12

Města ve Francii

Třináct francouzských měst, jejich fotografie, regiony, ve kterých se nacházejí. Určování měst podle fotografií, přiřazování měst k regionům, otázky, křížovka, hra pro dvě skupiny. SERRJ A2
Výukový materiál představuje třináct francouzských měst. Seznamuje s fotografiemi měst, s regiony, ve kterých se nacházejí, a s tím, co je pro města typické, formou doplňování, přiřazování, určování. Závěrečná strana výukového materiálu obsahuje konverzační hru "Člověče, nezlob se!" pro dvě skupiny.
Úroveň: A2 Téma: reálie

Další materiály tohoto autora