jazyky-interaktivne.cz

svátek má Jana, 24.5. 2024
08.03. 11

Imperfektum

Tvoření a užití imperfekta. Procvičování jevů formou přiřazování, doplňování, výběru z několika možností, dopisování. Volné vyjadřování motivované obrázkem. SERRJ - A2.
Seznámení se s tvořením imperfekta a s jeho užitím. Užití imperfekta k vyjádření obvyklé, opakující se činnosti, k popisu v minulosti a k vyjádření dějů bez přesného časového vymezení. Procvičování imperfekta formou výběru správné odpovědi, přiřazování vět k obrázku a doplňování sloves do vět. Volné vyjadřování motivované obrázkem - odpovědi na otázky.
Úroveň: A2 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora